Teoria dekompresji, formowania się pęcherzyków i nasycania gazem obojętnym (DAN Europe) - Polish
 

Wszyscy nurkowie stoją w obliczu niebezpieczeństwa choroby dekompresyjnej (DCS – decompression sickeness), niezależnie jak małe jest prawdopodobieństwo jej wystąpienia. To ciekawe, jak taki potencjalnie bardzo groźny stan może być powiązany z tajemniczymi prawami biologii, ale zrozumienie tych zjawisk jest kluczem do zapewniania, że ryzyko wystąpienia DSC pozostaje na możliwym do zaakceptowania poziomie

Niniejsza prezentacja omawia pewne podstawowe zasady, które rządzą wymianą gazów obojętnych pomiędzy otoczeniem i tkankami. W szczególności daleko idące skutki, jakie ma formowanie się pęcherzyków na wymianę gazów obojętnych. Zagadnienia te są przedstawione na tle historii badań, aby pokazać, jak teoria dekompresji ewoluowała i jak to wpłynęło na powagę zagrożenia DCS.

Program zawiera fragmenty filmów wideo. W związku z tym, w celu umożliwienia oglądaniu tego programu edukacyjnego, zalecany jest szerokopasmowy dostęp do Internetu.

Prezentacja jest dostępna dla członków DAN bez dodatkowych opłat, dzięki składkom członkowskim. Wystarczy zalogować się na stronę internetową DAN a zapewniony będzie bezpośredni dostęp do prezentacji. Osoby nie będące członkami DAN, aby móc obejrzeć ten program, będą musiały uiścić opłatę w wysokości 20€.

Program zajmuje około jednej godziny.

Ważna informacja dla techników medycyny nurkowej (DMT) certyfikowanych przez National Board of Diving and Hyperbaric Medical Technology: Niniejszy kurs został sprawdzony i zatwierdzony w kategorii A na poziomie 2 CEUs przez National Board of Diving and Hyperbaric Medical Technology jako kurs technika medycyny nurkowej (Diving Medical Technician Course). Wyślij certyfikat ukończenia do NBDHMT z wnioskiem o dołączenie go do twoich akt.

Aby rozpocząć, naciśnij przycisk Next. Jeśli jesteś członkiem DAN i zalogowałeś się na stronie, prezentacja rozpocznie się automatycznie. Jeśli nie jesteś członkiem DAN, musisz zalogować się i uiścić opłatę.


Numer PIN konieczny jest do odbycia tego kursu. Aby kontynuować, proszę wpisać go poniżej lub zalogować się po lewej, jeżeli wcześniej zapisałeś się na kurs.

PIN: